Meedenken over deze website? Werkt deze website zoals u verwacht? Ziet u mogelijkheden voor verbetering? Hebt u tips of wensen?
Meld u aan voor het gebruikerspanel van SBB en denk mee!

Stichting de Welle Wierden (100047921) - Wierden

Organisatiegegevens

Naam
Stichting de Welle Wierden
Leerbedrijf ID
100047921
KvK nummer
08161427
KvK vestigingsnummer
000029772044
Bedrijfsindeling
Informatieverstrekking op het gebied van toerisme en reserveringsbureaus
Telefoon
+31548638810
Bedrijfsgrootte
10 tot en met 50 medewerkers
E-Mailadres
h.veenstra@stichtingdewelle.nl
Website
www.stichtingdewelle.nl
Kenmerken
Niet beschikbaar

Adresgegevens

Vestigingsadres
Dokter G.H. Beensweg 21
7642 CH Wierden

Correspondentieadres
Dokter G.H. Beensweg 21
7642 CH Wierden

Organisatieprofiel

Omschrijving
De Welle is actief op diverse terreinen: Peuters, Jongeren, Senioren, Vrijwilligerswerk, Vluchtelingen en Buurtwerk. Peuterspeelzaal (gemeente Wierden) Ontwikkelen van de individuele talenten van het kind, ruimte voor het spontane leerproces, inspelen op de belevingswereld van het kind, een rijke, stimulerende en veilige speelomgeving, een veelzijdig aanbod aan activiteiten, professionele leidsters die deze ontwikkeling van het kind ondersteunen. Jongerenwerk Het jongerenwerk van Stichting De Welle richt zich op jongeren in de gemeente Hellendoorn en de gemeente Wierden. Je kunt ons overal tegenkomen: op straat, bij activiteiten in de buurt, op school en natuurlijk in het jongerencentrum Place 2 Be in Nijverdal. Naast het organiseren van activiteiten, bieden we ook een luisterend oor en kun je met alle belangrijke vragen bij ons terecht! Ook als het over lastigere onderwerpen gaat. Wij proberen verbinding te leggen tussen bewoners en de jongeren, door actief de straat op te gaan om in gesprek te gaan met jongeren en bewoners. Ook nemen we actief deel aan verschillende overleggen met verschillende netwerkpartners zoals de gemeente, scholen, politie en bureau Jeugdzorg. Seniorenwerk Stichting De Welle ontwikkelt activiteiten en diensten die een bijdrage leveren aan het zelfstandig functioneren van senioren. Onze medewerkers en ruim 500 vrijwilligers zetten zich daar elke dag voor in! Vluchtelingenwerk Het betreft een decentrale groep; dat wil zeggen dat de begeleiding gericht is op statushouders en niet – zoals in een centrale groep – op asielzoekers. Bij VluchtelingenWerk N-H werken ongeveer 40 vrijwilligers, duidelijk en overzichtelijk ingedeeld in taakgroepen. Zij behartigen de belangen van de statushouders in een brede zin van spreekuur tot huisbezoeken. Zij houden daarbij de doelstellingen en kerntaken goed in het oog. Samen proberen wij een sfeer te creëren, waarin het prettig werken is. Naast de vrijwilligers werken er ook stagiaires (MBO en HBO) op ons kantoor. Buurt(sport)werk Buurtwerk bindt, stimuleert en faciliteert. Bewoners kunnen hierdoor in hun eigen buurt een actieve rol nemen, een bijdrage leveren aan het sociale leven in de buurt en op individueel niveau (blijven) leren. De inzet van Buurtwerk is gericht op het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Het perspectief is daarbij tweeledig: bijdragen aan het welzijn van bewoners en aan de sociale kwaliteit van buurten. Dit doen wij volgens de bakens van Welzijn Nieuwe Stijl. De sportbuurtwerker zorgt dat mensen meer gaan sporten en bewegen en actiever met hun gezondheid bezig zijn. Met sport als middel, of aansluitende activiteiten, werken we aan uiteenlopende sociale doelen. Op die manier verbetert hij het welzijn van diverse doelgroepen in de wijken. De sportbuurtwerker verbindt partijen om samen tot een mooi activiteitenaanbod te komen en neemt drempels weg om mee te doen. Hij kent het bestaande aanbod, creëert indien nodig nieuw aanbod en zorgt ervoor dat het sport- en beweegaanbod aansluit bij de behoeften en de mogelijkheden van onze inwoners. Daarnaast stimuleert hij sport- en beweegaanbieders om zich open te stellen voor nieuwe doelgroepen en begeleidt of adviseert hen hierbij.
Informatie Leren en Werken
De manier van omgangsvormen onder elkaar als medewerkers en stagiaires is voornamelijk informeel bij de Welle. Er zijn korte lijntjes binnen de organisatie. Doordat we in Hellendoorn in een groot verzamelgebouw zitten zijn de contacten met gemeente en maatschappelijke organisaties gemakkelijk te leggen. Hierdoor kan er namelijk makkelijk overlegd worden wanneer een cliënt met een hulpvraag binnenkomt waar een collega meer expertise in heeft. Daarnaast werken we in Hellendoorn in een gebouw waar meerdere organisaties zijn samen gebracht en ook hier zijn er weer korte lijntjes in de onderlinge contacten.
Informatie Student
We hebben regelmatig plek voor stagiaires. Vluchtelingenwerk zoekt regelmatig stagiaires: Social Work, Sociale Dienstverlening, Medewerker Maatschappelijke Zorg. Jongerenwerk en buurtwerk zoekt stagiaires: Social Work, Sociale Dienstverlening, Sport en bewegingsleer, medewerker Sport en Recreatie In Wierden hebben we ook Peuterspeelzalen die zoeken: stagiaires Pedagogisch medewerker kinderopvang en Helpende Zorg en Welzijn We werken samen met de ROC's en HBO scholen in de regio Almelo, Raalte, Deventer en Zwolle. Als je een stageplek zoekt, stuur dan de coördinator een mail met daarin een CV en een motivatie waarom je bij ons stage wilt lopen. Via die mail leggen we weer contact met jou of we een stageplek hebben die past bij jou. Vervolgens maken we een kennismakingsgesprek om te kijken of er een klik is. Is die klik er dan leggen we onze afspraken vast in een stageovereenkomst en vragen we een VOG voor je aan.

Personen

Naam Functie/Rol E-mail Telefoon
Dhr. Bart Benneker
Contactpersoon BPV
Dhr. Henk Veenstra
Contactpersoon BPV

Opleidingsmogelijkheden

sector
Sector: 
sector
Sector: 

Leerplaatsen

sector
Sector: