Stichting Rijnstad (100002037) - Arnhem

Organisatiegegevens

Naam
Stichting Rijnstad
Leerbedrijf ID
100002037
KvK nummer
41050813
KvK vestigingsnummer
000028601653
Bedrijfsindeling
Lokaal welzijnswerk
Telefoon
+31263127700
Bedrijfsgrootte
101 tot en met 250 medewerkers
E-Mailadres
Niet beschikbaar
Website
www.rijnstad.nl
Kenmerken
Niet beschikbaar

Adresgegevens

Vestigingsadres
De Wiltstraat 6
6821 CE Arnhem

Correspondentieadres
Postbus 222
6800 AE Arnhem

Organisatieprofiel

Omschrijving
Rijnstad is de maatschappelijke organisatie op het gebied van welzijn en maatschappelijke dienstverlening in Arnhem en omgeving. In deze markt zijn we de vaste partner bij en uitvoerder van opdrachten. We zijn sterk verankerd in de samenleving. Onze opdrachtgevers nemen structureel producten en diensten van ons af, omdat we concurrerend zijn op het gebied van: kwaliteit (professionaliteit), netwerken in de wijk, vrijwilligers, accommodaties, innovatie, kosten en resultaatgerichtheid. We zijn een meedenkende, pro-actieve en betrouwbare partner. Naast het verbeteren van bestaande dienstverlening ontwikkelen we vraaggericht nieuwe dienstverlening, waarmee we nieuwe opdrachtgevers aan ons binden en bestaande opdrachtgevers blijven interesseren. Onze missie Rijnstad draagt bij aan het bevorderen van een actieve deelname aan de samenleving. We doen dit door mensen te versterken in hun kwaliteiten, te ondersteunen bij hun problemen en ontwikkeling en aan te spreken op eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden. Wij doen dit samen met deze mensen. En samen met opdrachtgevers en partners. We gaan voor een duurzame aanpak, een aanpak waarin mensen groeien. We bieden dienstverlening op maat en dicht bij de mensen. Rijnstad heeft daarbij een preventieve functie en curatieve functie in de eerste lijn. Onze dienstverlening is bijvoorkeur degelijk en beproefd, met daarnaast aandacht voor innovatie en ontwikkeling. Doelstellingen • bevorderen van (gelijke) kansen; • tegengaan van isolement; • stimuleren van participatie; • bijdragen aan een maatschappelijk vangnet; • bevorderen van veiligheid.
Informatie Leren en Werken
Niet beschikbaar
Informatie Student
Niet beschikbaar

Personen

Naam Functie/Rol E-mail Telefoon
Mw. Rodé Harbers
Contactpersoon BPV
Dhr. Joost Wildenberg
Contactpersoon BPV

Opleidingsmogelijkheden

sector
Sector: 

Leerplaatsen

Bij dit leerbedrijf zijn geen leerplaatsen geregistreerd

Organisatiestructuur