Stichting SportXperience Leusden (100623243) - Leusden

Organisatiegegevens

Naam
Stichting SportXperience Leusden
Leerbedrijf ID
100623243
KvK nummer
74822225
KvK vestigingsnummer
Niet beschikbaar
Bedrijfsindeling
Sport
Telefoon
+31623776848
Bedrijfsgrootte
Niet beschikbaar
E-Mailadres
dvwesten@hotmail.com
Website
www.sportxperienceleusden.nl
Kenmerken
  • Mogelijkheden voor zij-instromers
Opleidingsgebieden
Niet beschikbaar

Adresgegevens

Vestigingsadres
Diakenhove 15
3834 XR Leusden

Correspondentieadres
Diakenhove 15
3834 XR Leusden

Organisatieprofiel

Omschrijving
Missie: De Stichting SportXperience Leusden wil de beweegvaardigheid en daarmee gezondheid van kinderen bevorderen door hen onder meer zoveel mogelijk en vroegtijdig in aanraking te laten komen met verschillende sporten. De Stichting verzorgt hiervoor vanaf september 2019 (één van) de lessen bewegingsonderwijs op basisscholen in de gemeente Leusden en levert hiermee een bijdrage aan het verbeteren van motorische vaardigheden van schoolkinderen en worden basisscholen gestimuleerd om meer aandacht te geven aan het sport- en bewegingsonderwijs. SportXperience Leusden biedt i.s.m. diverse sportverenigingen een programma voor lessen bewegingsonderwijs en buitenschoolse sportactiviteiten. De diverse sporten (verenigingen) zijn zodanig ingedeeld in het programma dat dit tegelijkertijd aansluit op de geplande schoolsporttoernooien. Ook voor kinderdagverblijven bestaat er de mogelijkheid om t.b.v. de speel-leergroepen (2-4 jaar) ondersteuning te krijgen bij het ontwikkelen verzorgen van een beweegprogramma. De lessen worden onder begeleiding van klasse leerkrachten, vakdocenten en vakbekwame vrijwilligers door studenten (teams) van diverse sportopleidingen (MBO/HBO) gegeven. De SportXperience Leusden levert met zijn programma een bijdrage aan het thema “van jongs af aan vaardig in bewegen” uit het Nationale Sportakkoord. Dit thema is inmiddels in samenwerking met SportXperience Leusden nader uitgewerkt in het Leusdens Sport & Beweegakkoord. https://sportengemeenten.nl/sportakkoord/Leusden-Sportakkoord.pdf De Stichting heeft als vrijwilligersorganisatie eind 2019 in het kader van de vrijwilligerstrofee Leusden de AFAS aanmoedigingsprijs ontvangen vanwege het sociaal en maatschappelijk karakter van het programma.
Informatie Leren en Werken
We bieden stageplaatsen aan voor het gehele (basis)schooljaar en formeren beweegteams die (voor zover mogelijk) ieder een locatie, met beweeglessen bij meerdere basisscholen, toegewezen krijgen. Het te volgen programma biedt studenten de mogelijkheid om de theorie (o.a. toepassing leerlijnen en aanleren van de diverse sportvaardigheden) in praktijk te brengen. We hechten veel waarde aan een goede begeleiding van studenten tijdens hun stage uren en examenopdrachten. De stagebegeleiders hebben een meerjarige ervaring in het begeleiden van studenten en hebben allen een sport cq onderwijs achtergrond. Tevens bieden we de opleidingsinstituten de mogelijkheid om op locatie o.l.v. een eigen vakdocent een hybride leeromgeving te creëren.
Informatie Student
We zijn een door Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend leerbedrijf voor MBO studenten en werken samen met Sportacademie Amersfoort en ROC Midden Nederland. Ook voor HBO studenten (o.a. ALO, Pabo+) hebben we mogelijkheden voor stageplaatsen. Studenten kunnen zich evenals de opleidingsinstituten aanmelden bij de Stichting SportXperience Leusden (dvwesten@hotmail.com) via onze website http://www.sportxperienceleusden.nl/.

Personen

Naam Functie/Rol E-mail Telefoon
Dhr. Daan van Westen
Contactpersoon BPV

Opleidingsmogelijkheden

sector
Sector: 

Leerplaatsen

Bij dit leerbedrijf zijn geen leerplaatsen geregistreerd